«پول خون»، روایت پس پرده زد و بند آخندهای ایران با اسرائیل و امریکا
آیا قلم‌به‌دستان خودفروخته افغانستان از شرف پاک اشو لال نمی‌شرمند؟
انیس آزاد، شاعر خروشان در برابر استبداد
پیچک (شعر)
دختران آزادی (شعر)
دو سال گذشت (شعر)
رزمندگی و شرافتمندی کاکاوندها و سازشکاری و شرفباختگی بعضی از روشنفکران ما
رها نمی‌کنم ترا! (شعر)
رونمایی از گزیده اشعار انیس آزاد، «شاعر خروشان در برابر استبداد»
سخنگو (شعر)
سیدال سخندان، فرزند برومند زحمتکشان که در قلب توده‌ها جاویدانه است
سیدال سخندان، فرزند برومند زحمتکشان که در قلب توده‌ها جاویدانه است
شعر یک شاعر پشتون در همبستگی با هموطنان هزاره (با زیرنویس فارسی)
شعری از سیمین بهبهانی
شهنواز تنی، خاینی که هنوز می‌جفد
ضابط دین‌محمد، آزادی‌خواهی که توسط جلادان خلقی - پرچمی سلاخی شد
عصیان (شعر)
معامله ننگین با طالبان و رهایی هزاران ویروس طالبی خیانت ملی است!
ناکامورا؛ سرود آب و آبادی
نقب باید زد (شعر)

مقالی

هنر او ادبیات

د تاریخ له پاڼو څخه

مونږ 576 میلمانه آنلاین لرو