همه‌پرسی ترکیه از دید کارتونیست

همه‌پرسی ترکیه از دید کارتونیست‎

کارتونیست:Marian Kamensky

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 65 نفر