آنان از آگاهی و اتحاد ۹۹٪ وحشت دارند
زنان تابوت فرخنده را بر دوش کشیدند!
کارتونیست: مانا نیستانی
و این بار نوبت ونزویلا
کارتونیست: کارلوس لاتوف Carlos Lattuf
روز جهانی زن به زنان مبارز کوبانی تقدیم است!
تخریب مجسمه‌های سه‌هزارساله توسط داعش
کارتونیست: مانا نیستانی Mana Neyestani
داعش، بهانه جدید برای جنگ علیه تروریزم
کارتونیست: کارلوس لاتوف Carlos Lattuf
نسیم امیدبخش آزادی در امریکای لاتین
حاکمان خاین
کارتونیست: لوک ورنیمین Luc Vernimmen
شیرزنان کوبانی پوزه داعش را به خاک مالیدند
کارتونیست: بهروز Behrouz
شاه عبدالله، بانی جهل و انتحار رفت!
کارتونیست: عتیق‌الله شاهد Attiqullah Shahid

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 181 نفر