سلاح‌های هوشمند، سربازان احمق

سلاح‌های هوشمند، سربازان احمق

کارتونیست: fares garabet

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 179 نفر