سیلی غفار: با تبدیل مهره‌ها، در ماهیت این نظام هیچ تغییری نمی‌آید


سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در تلویزیون «خورشید» (۸ حمل ۱۳۹۵ - ۲۷ مارچ ۲۰۱۶): با تبدیل مهره‌ها، در ماهیت این نظام هیچ تغییری نمی‌آید

سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در برنامه «بازنگاه» تلویزیون «خورشید» (۸ حمل ۱۳۹۵ - ۲۷ مارچ ۲۰۱۶): اگر نورستانی استعفا دهد، مهره کثیفتری جابجا خواهد شد، هیچ تفاوتی نمی‌کند. همان چهره‌هایی که در دولت کرزی بود در دولت اشرف غنی هم است که گاهی سفیر می‌شوند، گاهی والی، گاهی وزیر و گاهی هم معین...، اگر امروز رئیس کمیسیون انتخابات است، فردا رئیس کمیسیون دیگری خواهد شد. مهره‌ها تبدیل می‌شوند اما در ماهیت این نظام هیچ تغییری نمی‌آید.

ما قبل از انتخابات هم گفته بودیم که انتخابات ٢٠١٤ به مراتب دامنه فسادش از انتخابات ٢٠٠٩ بیشتر بوده و درنتیجه حکومتی که از آن بیرون می‌آید، به مراتب بدتر از حکومت کرزی خواهد بود. اینان مهره‌هایی اند که امریکا آنان را به سر انگشت خود می‌چرخاند. سابق کرزی را روی قدرت آورد، امروز اشرف غنی و فردا دیگرش را خواهد آورد.

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 341 نفر