د همبستګۍ ګوند د «مس عینک ژغورل» مستند نندارې ته وړاندی کړ

د ۱۳۹۵ کال د زمری په ۱۴مه نیټه، «د افغانستان همبستګۍ ګوند» د ښاغلې برنت هاوفمن (Brent E. Huffman) د «مس عینک ژغورل» مستند جوړونکې سره په همغږی د لومړی ځل لپاره په افغانستان کې دغه فلم نندارې ته وړاندی کړ چې د ګوند لسګونو تنو غړو او پلویانو هغه ولید او په دغه لړ کې د هیواد د تاریخی آثارو لوټ او خرابو شرایطو په اړوند خبری اتری وشوی او د ملی شتمنیو د ارزښت او ساتنی په اړه هم خبری وشوی.

مقالی

هنر او ادبیات

د تاریخ له پاڼو څخه

مونږ 476 میلمانه آنلاین لرو