کوبانی نینگ قهرمانلیک مقاومتی دن ارقه داشلیک قیله یلیک!

کوبانی نینگ قهرمانلیک مقاومتی دن ارقه داشلیک قیله یلیک!

هفته‌لرچه بۉله کوبانی ایرکک - خاتین لری، یاش-قرّی لری و قیز-اۉغیل لری جهل و یاغیلر کوچلری بیلن فداکارانه توریب، کۉره شماقده لر. اولر بیلن برچه دنیانینگ شرافتلی انسانلری و ایرکین لیک ایسته یدیگن لر ارقه داشلیک و همدردلیک حسینی بیلدیریب اولرنینگ کوره شووچیلری دن دفاع قیلیش اوچون دنیا نینگ بویوک شهرلریده کېینگ شکلده نارازلیک حرکت لر یۉلگه قۉییلدی . بیراق غرب رسانه لری و دنیا آزاد اصطلاح گه کۉره کوبانیلر تۉغریسیده کۉز یومگن دیر.

واقعیتگه کۉره، قوراللی قهرمان خاتین- قیز لرنی اوروشده بیرینچی خط حضور تاپگنی، کوبانی حرکتینی جوده هم صلابتلی قیلگن. آگاهلی و تصمملی خاتین-قیزلرنینگ یوره ک لری اوروش عشقیده تۉلیب ایرکک لر یانیده توریب، اوروشیب جان بېره دی. بیراق اېسکی عصر قاتل لریگه اۉلکه لرینی بېرمه یدی. اۉلکه سېورلیککه و ایل سېورلیککه کوبانیده گی کورد خاتین-قیزلرنی شۉقینلی قۉزغلانی برچه پوشالیک رژیم لر قماغیگه بۉلگن میلت لر اینیقسه ایرکین لیک ایسته یدیگن خاتین لر سازمانیگه بویوک عبرت درسی بۉلگن «بیرلشگن ملت لر هیچ قچان اېنگلمه یدی».

(داعش) امریکا، اسراییل و انگلستان توغگن حرامزده سی بۉلگن لیگی برچه گه آیدین دیر. ترکیه، سعودی عربستان، اردن و قطر منطقه لریده داعش یوقاریده گی کوچ لرنینگ عساسی بیلن ییللر بۉییچه تربیه کۉریب، اینگ یوقاری درجه لی قورال لر بیلن بیر عیار ارتیش صفتیده جهازلنگن دیر. اوشبو ماورالیک و ارتجاعلیک و بشر ضدی بۉلگن گروه طالبلر و القاعد کبی اسلام آتی بیلن غرب و امریکا استعمارچی برنامه سینی عملگه آشیریب، اۉرته آسیانی قان و آتش بیلن یکسانله یدی و دنیا نینگ استراتژیک منطقه لریگه امپریالیست اۉلکه لرنینگ اوزاق مدتلی نقشه لرینی عملگه آشیریشنی ایسته یدی. بیراق ۲۰۰۴ ییلی اوشبو خونخوار رژیمی ده انچه اوروشووچی کورد لر قماق خانه سیده آزار و اذیت بۉلر ایدی. شونده هم خفاش رژیمی بیلن اورتاقلیک قرارینی اۉرته گه قۉییراېدی.

اوشبو منطقه ده کوبانی نینگ ایرکینلیک و مترقی قوزغلانی امریکا و بیرلشمه دولت لرنینگ کۉزلریگه چوپ سالیب، مخصوص اوباما، عامه ذهنلرینی الدماقچی اېدی بیراق کوبانی حرکتی وضعیتی نی کۉریب، قۉرقینچ بیلدیردی. اوشبو تن بېرمه یدیگن ایرکینلیک ایستاووچی لرنی اینگیشی و سوریه نی تورلی دموکراسی و آلغه باریشلیک عنصرلردن محروم بۉلیشنی ایسته ماقچی دیر.

دایرین کوبانی اوروشوچی قیزی
۲۰۱۴ ییلی سیپتیمبر آیی نینگ بیشینچسیده گیت هاوس، بی بی سی خبر چیسی مصاحبه سیده: «هیچ بیر نرسه دن قورقمه ی، جانیم باریچه یاو بیلن اورشه من، داعش آرقه لی اوشله نودن، اوزیم نی انتخار قیلیش نی یخشی بیله من.» دایرین کوبانی اوروشوچی قیزی.

شو دلیل لرگه کۉره، ترکیه طریقیدن کوبانینی قمره ب، یلغوز اینگ آز یاردمی بولمه ی عکسینچه یاردم یتکیزووچی یوللرینی توسیب قۉیه دی. بو بیلن بیرگه کوبانی گه منطقه ده یکّه ثابت قدم بولگن دفاع گر(کوردستان کارگرلر حزبی) نینگ پایگاه سی دیر اونی هم اردوغان فاشیست دولتی بمبارد آستیگه آله دی. عملی صورتده ترکیه نینگ باش سیندیرووچی مستبد نظامی لری، داعش دن ارقه داشلیک بیلدیریب و دفاع گر بۉلیب پنتاگون جنگره ارباب لرنی بیرگه سیگه تورگن.

کوبانی اوروش قیچ لری نی اینگ آز امکاناتی هیچ قچان داعش نظامیسی نینگ ساز و برگی و ارقه سیده تورگن بویوک غول لریگه قیاسلش امکانیتیدن اوزاق دیر. تاسف بیلن ایتگنده کوبانی اوروشغیچ لری یالغوز بولگن. بیراق بولرنینگ اۉلکه سېورلیگی و اېرکینلیک بویوک عذم اراده لری داعش و قۉلاووچی لرینی آنگره یتب قۉیگن. کوبانی کیشی لرنی افسانوی و مقتاوگه ارزیدیگن مقاومت لری تورلی منطقه لردن اۉن لرچه علاقه بیلدیرگن اوروش قیچ لر نی اولر صفیگه قۉشیلیشیگه سبب بۉلگن. اوروش میدانیگه باریب، ترکیه نینگ محاصره حلقه سینی سیندیریب، مثلسیز تعهد و غیرت لری بیلن اوروش سنگریگه جان و قان لرینی نثار قیلیشگه قدَرَ کوکرک لرینی تاغ قیلگن.

کوبانی نینگ انسانلیک جرعتلی روحیه سی و اوروش اخترووچی سینی بیر باشلیغینی گپ لریدن یخشی بیله سیز: بیز یا اۉله میز یاکی پیروز بۉله میز. اوروش قیچ لرنی هیچ بیری شهرنی قۉی بېرمه یدی. دنیا نظارت قیله دی فقط نظارت قیله دی و اوشبو هیولا لر برچه سیگه اولدیریش اجازه سی بېریلگن.

امریکا و بیرلشگن دولت لر شرایطیگه قره گنده دنیانی اوروش و دحشت و نادانلیککه یۉل له گن. کوبانی کیشی لرینینگ قهرمانلیک لری امید روزنه سیگه کۉره مقتاوگه سزاوار دیر. و اولردن ارقه داشلیک قیلیشگه توریش و بویوک انسالیک روحیه سی و اوروش لریدن سبق آلیش لازیم. کوبانی ایرکین لیک بېرووچی اوروشی، امریکا و باشقه بویوک کوچلی بیرلشمه لری و چوکره لری نینگ ایاغی آستیگه بیر جرقه بۉلگن دیر.

تظاهرات حزب همبستگی در کابل برای حمایت از حماسه کوبانی
۱۳۹۳ییل میزان آیی نینگ ۲۰ - ۲۰۱۴ییل اکتوبر آیی نینگ ۱۲: کابلده «افغانستان همبستگی حزبی» کوبانی قهرمان لیک اوروشیدن ارقه داشلیک بیلدیردی.

اوشبو منطقه گه بوزغونچ و خطرلی نقشه لرینی عملی قیلیشگه قان آریغینی جاری قیلگن. کۉپینچه تحلیلچی لر، کوبانینی مقاومتی نی (استالینگراد) ایکّینچی جهان اوروشیگه قیاسله یدی. شکست باشلاووچیسی هیتلرلیک مفتضح فاشیزیم بولدی. غرب رسانه لری نینگ برچه سانسور لری کوبانی نینگ پرواسیزلیک اوروشی جهانلیک سیس تاپیب، دنیانینگ ایرکین انسانلری یوره گیگه اۉرین آچدی. و الهام منبع سیگه اۉزگریلگن.دنیا اېرکین ایستاووچیلر اوچون کوبانی ارزشلی سبق بېردی و امپریالیست قرشیسی و بنیادگرلیک قرشیسیگه کۉره شیش مقتاوونی برچه دنیاگه بیرلیک و بیر یوره ک قیلدی. کوبانی تۉرت تماندن قمره لیب، جدی خطرلرگه تهدید بۉله دی هر صورتده داعش میدان نی یوتیب، منطقه گه تسلط تاپسه هم.بیراق، کوبانی گروهی افسانه لیک اوروشی اوچون دنیا اوروشی تاریخ صحیفه لریده ثبت بۉلیندی.

ییل لرچه بوله دی مردمیمیز قان تۉکیلیش و خیانت نینگ اچیق طعمی نی حس قیلیب، یاولرنی سمارق کبی باسقینچ لر تمانیدن تورلی الدمچی آت لر بیلن کۉکریشیگه شاهید بۉلگن. شونگه کۉره کوبانی نینگ خلق قۉزغلانی و اوروشیدن الهام لنیب استوار آدیم کۉتاریب، ملت تقدیری بیلن اۉینه یدیگن قرشی باسقینچ لر و مزدورلر بیلن قرشی کۉره شیَلیک.

«افغانستان همبستگی حزبی» ایچکی برچه مصایب نفس گیرلر باسقینچ لر و تیلبه بنیاد گرلر بیلن قرشی کوره شیش اوچون دریغ سیز ارقه داشلیگینی چرچاغ سیز اوروشنی قهرمان کوبانی خلقی و باشقه محروم ملیت گه اعلام قیلیب، اوزلیک سیز و بیرلیکده مذهبلیک فاشیز و دنیالیک قان توکوچی کوچ لر بیلن کوره شیشنی ایسته یدی کوبانی نینگ عادلانه اوروشیدن ارقه داشلیک قیلیش برچه کوچ و عنصرلر وظیفه سی دیر. ظلم سیزلیک و عدالت سیزلیک اوچون اوروشه دی.

مصمم بیلن ایاغ اوستیگه تورگن خلق نی هیچ قنده ی کوچ اینگه آلمه یدی!
امریکا نوکری بولگن تحلیل چیلر، کوبانی خاتین قیزلرینی اویغاقلی وجدانی و غیرتیدن اویال سین لر!
کورد، قهرمان و ارسلان خاتین-قیزلری کبی توریلیک بولمسه، جهل و ظلم زنجیریدن عمر یمیز بوییچه خلاص بوله آلمه یمیز!

افغانستان همبستگی حزبی

۱۲ اکتوبر ۲۰۱۴

اۉزبېکچه بۉلیمی

تعداد مهمانان حاضر: 171 مهمان