قان و خیانت قیناغیده بۉلگن اۉلکه، جیم اۉلتیریش ننگ دیر!

قان و خیانت قیناغیده بۉلگن اۉلکه، جیم اۉلتیریش ننگ دیر!

امریکا تمانیدن تحمیل بۉلگن ملی وحشت حکومتی، اۉشه پیش بینلیککه کۉره کون سېین افغانستان جهالت لیکلرگه و عذابلی قاره بختلیک لرگه باتیب کېتماقده دیر. بیرتماندن ایشسیزلیک، فقرلیک و فساد ینه بیرتماندن اوروش، پارتلش، انفجار و ینه بیرتماندن اۉلتیریش مظلوم کیشیلر یششینی قیینلش تیرگن دیر.

فرخنده نینگ فجیعلی اۉلدیرلیشی ایزیدن هلمند، بلخ، غزنی، خوست، ننگرهار، بدخشان، کابل و اۉلکه میزنینگ تېگره گیده گی یمان حادثه و وطنداشلریمیز نی اۉلدیریشی، اۉلکه میزگه اۉلیش و قارنگو بولوت آسمان فضاسیگه مستول بۉلگن دیر. 31 کمبغل اۉلکه داشیمیزنی گروده بۉلگنی، بدخشانده یوزلرچه ملی کوچ عسکری نینگ داعشلیک شکلده باش کېسیشی و قیرغین قیلیشی و ذلتلی ع-غ گیرد تېگره گیده گی لر نینگ اوشبو کیشیلرنینگ فاجعلی حادثه لرگه تفاوتسیز توریشی اۉلکه میزنینگ بوتون اېللری اوشبو فاسد حکومتدن نفرتلنگن دیر.

اۉلکه نینگ خاین حکومتی نه فقط کېتمه-کېت قان توکوچی وحشی حیوان صفت طالبلرنی آلدینی آلمه یدی عکسینچه اویاتسیز لر طالبلردن رسمی شکلده عذر سۉرشنی ارباب لریدن ایسته یدی. شونگه کۉره، کمبغل و قشاق اېلیمیز بونده ی وضعیتنی هیچقچان تحمل قیله آلمه یدی. دست نشانده حکومت نینگ نهایت درجه اویاتسیز و پست بۉلگن کیم طالبلر اوشبو ای.اس.آی قان ایچه دیگان ایتلرنی«سیاست قرشیسی» دیب اته یدی. اولرنینگ جلاد لر باشلیغ لرینی کابل و قطر اۉلکه سیگه ناز بېریب، بیرین-کېتین باج بېره دی.

بوزغونچ و اۉزنی ساتگن اوروشچیلر و جاهل بنیادگرالر و نکتایی کېیگن جرم شریک لردن شکللنگن دولتدن، یلغان و الداووچی لاف و پتاقدن اۉزگه اینگ کیچیک ایجابی ایش نینگ بجریشنی کوتیش کېره ک ایمس دیر. معاصر تاریخ تجربه سی بیزگه اۉرگته دی کیم شونده ی پوشالیکک دولت استعمارچیلر پلانی نینگ عملی قیلیشینی یۉل له یدی. شونگه قره گنده کیشیلر تقدیری اوچون هیچ بیر همدردلیک قیلمه دی.

نیچه مرته اېلیمیزنی خطاب قیلیب ایتگن میز.«دموکراسی»،« تروریزمگه قرشی کوره شیش»،«بشر حقوقی» و «قیته قوریش» شعارلری استیلاچیلر و ایچکی قلُلری تمانیدن بېریلگن شاخلی یلغان لردیر و دفاع سیز کیشیلرمیز ییلر بوییچه اونینگ قربانلیگی بۉلگن دیر. ع-غ نینگ تبهکار دولتی، طالب و داعش مسقل بۉلگن لیگینی ادعا قیلسه هم ایکّله سی بیر آخوردن آوقت لنیب، مظلوم کیشیلرنی قانینی یېب-ایچیب سېمیره دی. بولر امریکانینگ سیاست لریگه کۉره اونینگ غارت قیلیشی اوچون یۉل صافلش و اۉلتیریش ماشینی کبی ایاق آستیگه بۉلگن ملت نینگ بیرلیکده بیر هدف بۉلیب نیچه تېشیکدن آغولی تیغلرینی سنچیب، تباه بولیشلیک تمان سوق بېره دی.

اوشبو وحشی حیوانلر و اۉزگه باقووچی و ملتگه قرشی قللردن شکوه قیلشدن هیچ بیر ایش آلغه باریشنی کوتمه یلیک. برچه قوم نینگ زحمکش لری و اۉلکه ده بۉلگن ملیت لر قهرمان کوبانی خلقی کبی بیر بۉلیب، بیرلیکده توریب، اوشبو منطقه نی تورلی یاولریگه محکم جواب بېریب، عذادارلیک و قماق دردیدن قۉی باریلسک.

«افغانستان همبستگی حزبی» اۉلکه نینگ مترقی حرکت لریگه پیشقراول کبی اوشبو مظلوم کیشیلری اوچون همیشه دفاع سنگری ده تورگن. ینه بیر مرته سۉنگی قربانلیک لرنینگ آرقه ده قالگن لریگه مظلوم گروده بۉلگن لرنینگ عایله لری بیلن بیر سېسده بۉلیب، جیم توریشنی یوقالمه یدیگن بیر کوچگه تبدیل قیلیب، اۉلکه حرمتی و ملت قانی بیلن رذیلیک قیله دیگن ستمکارلرنی آلدینی آلیب، بیرلیکده بیر مشت کبی عمل میدانیگه توریب، اۉز تقدیریمیز نی قۉلگه آلشگه تیار.

افغانستان همبستگی حزبی

1394 ییلی حمل آیی نینگ 25
کابل

اۉزبېکچه بۉلیمی

تعداد مهمانان حاضر: 121 مهمان