کابینه نینګ اعلان بولیشی، ملت قیینچیلیک حلی اوچون آچقی (کلید) بوله آله دی می؟

حکومت ع و غ

شوکونلر اجتماعی شبکه لر و عاموی رسانه لر دن یلغوز ایکّی سۉز اېشیتیله دی: بیری (کابینه نی اعلان بۉلیشی) ایکّینچی سی اېسه (ایکّی قدرسیز مقام لر نینگ قیته-قیته اېته دیگن یلغان سۉزلری) «ملی وحشت» حکومتی نینگ بیرینچی ۱۰۰ کون تۉلگندن بۉیان مدنی جامعه، پارلمان، مطبوعات و کرایی تحلیلچیلر ایتیش لریگه کۉره کیشیلر نینگ برچه بخت قاره لیکلر نینگ حل آچقیسی (کلیدی) کابینه نینگ اعلانی دیر. مظلوم گروه لریمیز نینگ ناقصلیک حالت لری کابینه نینگ معرفیسیدن سۉنگ توگه یدی دېگن سۉزلرنی اېشیتیره دی. مظلوم ملت نینگ اعتباری نی اۉزلریگه قره ت، اولرنینگ قویاش نوری تېکمه یدیگن چقورگه سالیب کوتیریب تورگن.

حاضر ایسه، فساد پیشه و منفور عنصرلر ارگ دن اۉرین آلیب، کرزی دوره سیده گی سینلگن، فاسد، اۉغری و ناکام کیشیلر، ع و غ تېگره گینی قمره ب آلگن. بیراق بیز مظلوم ملت «ینگی کیشیلر» و «ایش بیلرمن و لایق کیشی» لرنی ینگی کابینه گه اۉرین آلیشینی کوتیب توریب میز. حاضر آچیق و بېلی بۉلگن کیم فضل احمد معنوی وزیرلیک کاندیدی بۉلسه. ارگ نشین لرنینگ باشقه یلغان گپ لریگه اعتبار بېریب، کوتیب توریش حماقت دیر. سمت، تیل و تنظیم لر آرقه لی اساسلنگن دولت همده قوم و مذهت تیکه دارلری اساسیده شکلنگن بۉلسه ینه هم هربیر تیکه دار بیر-یاکی نیچه اۉزگه اۉلگه لرگه اۉزنی ساتیب، قُللیگینی قیلسه. اوشبو بدبخت دولت نی کابینه سی بۉلسین یاکی بۉلمه سین اوشبو مظلوم ملت نینگ اینگ کیچیک یره سینی هم مرهم قیله آلمه یدی. بونی توشونیشی قیین ایمس دیر.

حکومت ع و غ
اشرف غنی و عبدالله امریکالیک ارباب لرینی آلدیگه باش اېگیشی بیلن.
کابینه اعلان بۉلگنیدن سۉنگ ینه هم فساد، اۉروش، طالب لرنینگ تیرورچیلیگی، امنیت سیزلیک، عدالت قربان لیگی، مخدره ماده سی نینگ کۉپیشی، امریکا و ناتو بمباردی، شرمسیز پاکستان تجاوزی، ایران جمهوری اسلامی نینگ الدمچی دستگاه سینی مداخله سی و باشقه پرده ارقه سیده بۉلگن منطقه و جهان کوچیلر نینگ اۉیین لرنی بۉلیشلیگی گه همده اونینگ دوام بېریشیگه ینه ده هم شاهد بۉله میز.

بوگونکی ینگی اصطلاح گه کۉره «جان کری ساخت» دولت نینگ اینگ مهم و اساسی وظیفه سی امریکا و ناتوگه افغانستان نینگ دایمی شکلده ساتیش حجتیگه قۉل قۉییشی اوچون سۉز بېرگن اېدی. شونگه کۉره اوشبو وظیفه دولت توزه لیشیدن سونگ ایکی کوندن کیین عملگه آشیریلدی. باشقه عوام فریب لیک و الدمچیلیک یوزلرچه یاغلی وعده لر بۉلگن و هیچ قچان بویوک بۉلیم لری عملگه آشیریلمه یدی. کابینه نینگ اعلانینی کیینگه قالدیریشی اوچون ایریم ملت وکیل‌لری جمهور رییس نی «ملی خیانت» گه عیب له یدی. کاشکی اشبو آگاهلیک و ملی وجدان بۉلسه اېدی دیورند معاهده سیدن کیېن ۲۰۱۴ ییلیده سپتامبر آیی نینگ ۳۰ ده ینه بیر ننگلی مسله اۉلکه تاریخیگه ثبت بۉلدی بونده ی ننگلی مسله لرگه ملت آگاهلی نماینده لری بۉلیب تاووشینی چیقارسه اېدی.

اوچ آیدن بویان بېللی بۉلگن اشرف غنی، عبدالله ، محقق، دوستم، محمدخان، خلیلی، سیاف و.. اۉرته لریده اینگ مهم و دالرلی بۉلگن وزیرلیک لر اوچون اوغلاق و تارتیشولرنی دوامی بار. حتی طالب و گلبدین لیک تروریست لرگه هم نیچته وزیرلیک پیشکش بۉلینگن دیر. محقق نینگ اۉزنی ایتیشیگه کۉره بېش وزیرلیککه سوز بېریلگن بیراق اوچ وزیرلیککه هم قبول قیله دی! اوشبو سینلگن عنصرلردن اره لشیب توزه تیلگن کابینه بۉله دی. اۉزگه لرگه ساتیلگن و جاهل لرنی ییغلاق چهره لرنی برچه کون تلویزیون آرقه لی کۉریش ملت گه زجیرلی بۉله دی. شونگه کۉره «ملی وحشت» دولت نینگ توزه تگن گروه لر ماهیتیدن هر بیر آگاه کیشی کابینه نی اعلان بۉلیشیگه علاقمند بۉلمه یدی چونکه اونینگ ماهیتی شو زماندن کېله جگی بوتونله ی بېلّی بۉلگن دیر.

مېن «قدیمگی بهاسیز باشلرگه ینگی کلا» عنوانیده گی مقاله ده اشرف غنی نینگ تحلیف مراسیمیدن سۉنگ یازدیم:

«اشرف غنی بیرینچی بیاناتیده کرزی کبی اۉتگن ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ نچی ییللریده آنت ایچیش زمانیده جمهور رییس حیثیده بېرگن بیاناتیگه اۉخشش یۉقاری سۉزلر بېردی. بیراق بیرآز سیاسی آگالیگی بارکیشیلر بونده ی گوزل سوزلرگه الدنمسلیگی ممکن و کېله جکده مثبت اۉزگریشلر امیدیده اۉلتیرسه لر....

امریکا، انگلیس، پاکستان و ایران قُللرینی حاکمیتی آرقه لی اوشبو اۉلکه توزه لمه یدی و بو ملی خاین لر بیلن وضعیت نی یخشی بۉلیشی اوچون اینگ کیچیک امید-ده بۉلیش اۉزنی الدشدن آرتیق ایمس.»

مردم نی کابینه اعلان بۉلیشیگه کوتتیریب، دسترخوانینی تېگره گیده اۉزگریش امیدیده اۉلتیرغیزگن کیشیلر بیلیشی کېره ک کیم، آگاهلی یاکی آگاه سیز خیانت نی ملتگه روا کۉریب، اینگ آچیق حقیقت لرگه تورپاق تشله یدی.

اوشبو کېله جکنی تحلیل قیلیش‌لر معجزه و کوزباغلش بۉلمسه البته، بلکیم امریکا سلطه سی آستیده بۉلگن اۉلکه لر سیاستی و استعماری دن آگاه بۉلگن هربیر کیشی آنگلشی کېره ک. افغانستان پنتاگون منطقه لیک استراتژی سیگه کۉره اینگ مهم اۉلکه بۉلیب، امریکاگه نیاز بۉلگن تمان یۉل لنه دی. بونده ی اۉلکه لرده سیلاووده تغییر بېریش چهره لرنی بری-بیر کۉرگزمه و عوام‌فریب لیک بۉلیب، عملگه کۉره کیشیلر وضعیتیگه قیسی بیر ایجابی (مثبت) اۉزگریش کېلمه یدی. مېن ع و غ ناقص الخلقه دولتی اعلامیدن کۉپ آلدین و کولگولی سیلاوو دوامیده امریکا و قیرق باسقینچ اۉلکه لردن آرتیق قرشیلیگی همده اویات سیز قوشنی اۉلکه لر مداخله سی وضعیتیگه اعتبار بېریب، بیر مقاله آرقه لی نتیجه چیقارگن اېدیم:

«اوشبو کوندن اعتبار بېریب، قویاش کبی پارلاق دیر. اوشبو سیلاو کیشیلر منفعتیگه کۉره هیچ بیر نرسه گه اۉزگریش کېلتیرمه یدی. ولو هربیری اوستون اعلان بۉلسه هم فساد، عدالت سیزلیک و یمان وضعیت دوام تاپه دی. سۉنگی تعیین بۉله دیگن جمهور رییس وظیفه سیگه کۉره کرزی و گروه لرینی ملی قرشیلیگی سیاستینی دوام بیریشی اوچون افغانستان نینگ کیشیلرینی سیه روزلیک بهاسی همده امریکا و بیرلشگن اۉلکه لریگه یاغلی لقمه شکلده سقله یدی.»

بیراق ینگی دولت وضعیتی اندازه سیز کولگولی و ناقص بۉلگن کیم ایریم کیشیلر «اۉتگن کفن کشنی تینگریم بغیشله سین!» دېگن مقوله نی ایته دی. حتی ع و غ دولتی کرزی نینگ فسادلی و عدالت سیز قیلگن حکومتی دن یمان وضعیتده بۉلیب هیچ بیر ایش هم بۉلمه یدی. کۉرینگ اوچ آی اۉتیشی بیلن حاضر قنچه خوشبین کیشیلر هم عیبلب و ملامت تاشینی ارگ گه تمان قره تگن.

مردم نی کابینه اعلان بۉلیشیگه کوتتیریب، دسترخوانینی تېگره گیده اۉزگریش امیدیده اۉلتیرغیزگن کیشیلر بیلیشی کېره ک کیم، آگاهلی یاکی آگاه سیز خیانت نی ملتگه روا کۉریب، اینگ آچیق حقیقت لرگه تورپاق تشله یدی. «ملی وحشت» دولتی کابینه لی یاکی کابینه سیز ملت ایستگیگه جواب بېره آلمه یدی. یمان وضعیت، فساد، اۉغیرلیک و جنایت جدی شکلده دوام تاپه دی.

اعلام کابینه نمادین جامعه مدنی
۲۰۱۵ ییلی جنوری آیی نینگ: بېشینچسیده نمایشلی کابینه نینگ اعلانی برنامه سینی جریانی بیر اۉلکه گه مدنی جامعه آگاهلیک بیرووچی بیر گروه دیر.
بیراق افغانستان «مدنی جامعه» سینی بیر بۉلیمی دولت نینگ خاینلیک سیاستینی سرّینی آچیقلش اۉرنیگه عکسینچه ملی وحشت حکومتی گه خوش باورلیک، محافظه کارلیک و چاپلوس لیک قیله دی.اۉلکه قیینچیلیک لری کابینه نی اعلان بۉلمسلیگی دېب بیله دی.

اۉزبېکچه بۉلیمی

تعداد مهمانان حاضر: 347 مهمان