کیلتیریله دیگن یا خیراتی برق، نی سالنگ یولی بیلن و نی بامیان یولی بیلن‼

کیلتیریله دیگن یا خیراتی برق، نی سالنگ یولی بیلن و نی بامیان یولی بیلن‼

بگونگی کونده کوپ کیشلر شاوقینلرنی یولگه تشله گنلرکه توتاپ پروژه سی نینگ برقی پایه لری که ۵۰۰ کیلو ولت برقنی ترکمنستان اولکه سیدن کابل گه کیلتیره دی باید بامیان ولایتی بیلن کابلگه ایتکوریلسه، نی سالنگ یولی بیلن. اما برق نینگ تشقی قیناقلردن تامین لنیشی بامیان ولایتی دن اوتسه یا سالنگ یولی بیلن بیزنینگ یورتی میز و خلقیمیز قرشی سیده بولگن قوزغالانلر دیر. بونده ی بولیش افغانستان نینگ استعماری سیاستگه باغلیق بولیشی و بیر مصرف قیله یاتگن اولکه گه اوزگریب قالیشی دیرکه بیزلر اون بیش ییل دن بویان اوشبو فاجعه نینگ کیلتیر گن پیامدلریگه شاهد میز.

امپریالیستی و چور قیله دیگن جمغرمه لر جمله دن بانک جهانی، خلق ارا پول صندوغی، آسیا یوکسه تیش بانکی وباشقه لر، اوشبو پروژه لرنی غریب و فقیر ملتلرگه تحمیل قیلینیشی اولرنینگ غلام بولیشی گه زمینه یره ته دی. که بیرعدالت ایسته یاتگن ملت اولرنینگ قرشیسیده توخته شی کیره ک. بیزنینگ اولکه میز شو ظرفیت گه ایگه دیرکه قیله آله برق تولید قیلیب تشقی اولکه لرگه یوبار سه.

تشقی اولکه دن کیله یاتگن برق اوچون حددن تشقری مصرف قیلیش که اونینگ یاقه دینگ سویچی هم باشقه لر نینگ قولیده بولگنلیگی اوشبو ملت اوچون بیر کیچیریلمیدیگن خیانت دیر. تشقری دن کیله یاتگن برق بیزنینگ اولکه میزنی کوپراق تشقی اولکه لرگه باغلیق قیله دی که بونده ی برق نینگ دوامی آز بولیب هردایم کیسیلیب قالیشی ممکن بوله دی. شوروی نینگ قیلگن هجومیدن بیزلرنینگ تجربه میز بار که اولرنینگ بیزنینگ اولکه میزگه کیلیشی بیلن اولر چیگره لریدن بیزنی اولکه میز تمان برقی پایه لر کیلیب یورتیمیزگه یاختیلیک تشله دیلر اما بونده ی یاختیلیک نی دوامی آز بولیب اولر نینگ چیقیشی بیلن کیسیلیب مملکتیمیز اوی دیک قرانغو بیلن یولداش بولیب قالدی.

حیاتی پروژه لرنی اوستیگه ایشله تیلمه گنلیگی سبب بولدی که بوگون اولکه میز بیر ایگینه دن آلیب تا بوغدای اونیگه چه تشقی اولکه لرگه باغلیق، اگر بیرکون پاکستان و ایران اولکه لری ایشیک لرینی بیزنینگ یوزیمیزگه باغله سه بیر فاجعه گه اوچرب قاله میز.

بیز قرانغولیککه چید ه یمیز اولکه میزگه بیر گینه کیچکینه بند توزیلیشینی تشقی اولکه لر تمانیدن کیله دیگن اوزون و دواملی برقیگه کوره سیلیمیز تا تشقریگه باغلیق بولمی و اولرنینگ ذلت لریدن قوتیلسک. هر اولکه که برق نینگ تولید قیلیش زمینه سی اوزیگه ایتیشمه سه هیچ قچان باشقه لرنینگ برقی پایه لری بیلن قیله آلمیدیلر یوکسلسه‌لر. هر خلقی که باشقه لرگه باشقه لرگه باغلیق بولیشدن چیقمه سه هر دایم تیلانغیچ کاسه سی قولیده بولیب خلق بوییچه هیچ قنده ی بیر بیرحیثیت گه ایگه بولمیدی.

اگر حقیقتده ملیچه و انسانچه اویلیسیز، برق قضیه سینی قومی قیلیش اورنیده امریکانینگ نوکر لرینی اوشبو خایینانه طوطءه سیگه رضایت سیزلیک کورسه تینگ. اوز استعمار ی اهدافیگه ایریشیش اوچون هیچ قنده‌ی اساسی و بنیادی پروژه اوچون ایشله مه گن. آلدیندن توزیلگن برنامه سی اوچون کوندن کون اولکه میزنی اوزگه لر قولیده اسیر قیله دی. حامدکرزی و اونینگ تیمینی ملیت چیلیککه قرشی سنه‌لگن سیاست لری و حاضر ع و غ دیر که اولکه میز شونده‌ی بیر باغلیق و چوقور لجن گه توشگن که هیچ قچان و هیچ ییرده و هیچ تاریخده کوزگه کورینمیدی و ایسله تیلمیدی.

اساسی و حیاتی پروژه لرنی ایشله تیلمه گنلیگی سبب اولکه میز بوگون ایگینه دن آلیب بوغدای اونیگچه تشقریگه باغلیق. پاکستان و ایران اگر بیرکون ایشگینی یوزیمیزگه باغله سه بیر فاجعه گه اوچره شیب قاله میز. اساسی و زیربنایی پروژه لرنی یوقلیگی اولکه ده مخدره موادنی ایشلب چیقریلیشیگه بولگن. ایشسیزلیکلر، معتادلر و قاچقین یاشلر بیلن اوچره شیب قالگنمیز.

کیلینگلر ایشزارلرنی یولگه تشلب، ملتی میزنی ایش اوچون بولگن اساسی غاییه لرینی اساسی و حیاتی پروژه لرگه ایشلش اوچون آچیقله سک تاکه کوچیمیزنی بیر فایده سیز نیرسه گه که اوزون زمانلر نه فقط بامیان و سالنگ قرانغولیککه اوچره‌ب قاله دیلر بلکیم بوتون افغانستان اوشبو بختسیزلیککه اوچره‌ب قاله دی.

بلی، بیرینچیدن بامیان و کیین ایسه برچه فقیر و غریبلر یشه یاتگن ولایت لر برققه ایگه بولسینلر. و هرقسم تبعیض گه قایل بولماق باشقه ملت لر حقیده خیانت و حیاسیزلیک قیلیش دیر. بو برق اگر آزگینه هم بولسه اوز ایچکی منبع لریمیزدن تامین بولسه نه فقط باشقه لرنینگ خیر و سخاوه سیدن کیله یاتگن برق.

باید بو فاجعه نینگ اداغیگه ایتکورسک کیم بامیان نینگ فقیر و چاره سیز یشاوچیلری کچالونینگ حدسیز محنتلر بیلن و ایلک ایش اسبابی ییغه دیلر و مجبور بولیب سامانینگ نرخیگه ساته دیلر. اوشه کچالو پاکستان نینگ یخ اویلریده سقله نیب و باشقه فصلده قیته دن اوشبو بامیانیلر و باشقه خلقلرنینگ اوستیگه یوقاری پولگه ساته دیلر و اونینگ فایده سی پاکستان سودا گرلری نینگ کیسه سیگه کیره دی. اگر آز گینه ایچکویدیره دیگن دولت نینگ اولکه میزگه حاکمیتی بولسه اینانماق کیره ک که اوشبو اقتصادی حیاسیزلیکنی اداغیگه ایتکوره دی.

کیلینگلر کینگ ایشزارلرنی یولگه تشلب ملتیمیزنی ایش اوچون بولگن اساسی غایه لرینی اساسی و بنیادی پروژه لرگه ایشلش اوچون مطرح قیلسک. تا که کوچیمیز نی بیر فایده سیز نیرسه گه هدر بیرمیدیک. اوزون زمانلرگه نه فقط بامیان و سالنگ قرانغولیککه قاله دی بلکیم بوتون افغانستان اوشبو قرانغولیک و بختسیزلیککه اوچره ب قاله دی.

اۉزبېکچه بۉلیمی

تعداد مهمانان حاضر: 164 مهمان