افغانستان همبستگی حزبی نینگ اساسنامه سی

افغانستان همبستگی حزبی نینگ اساسنامه‌سی

بیرینچی بۉلیم

عضویت شرطلری، اعضا حقوقی و بورچ لری

بیرینچی ماده: افغانستان حزبی نینگ شرطی شولدیرکیم هربیر اۉلکه داش جنس، ملیت، تیل، منطقه، مذهب و آلدینگی سیاستینی کۉزگه توتمه ی ۱۸ یاشنی تۉلدیرگن بۉلیب باشقه حزبگه بۉلمسه افغانستان همبستگی حزبی نینگ برنامه اساسنامه و تصمیم لرینی قبول قیلگن کیشی، جنایت و ملی خیانت قیلمه گن کیشی عضویتی نی قۉلگه کېلتیرآله دیلر.

ایکّینچی ماده: حزبگه عضو بۉله دیگن کیشیلرنی درخواست آرقه لی ایکّی کیشی شورا اعضاسی باشلیغی تمانیدن عضو شکلده قبول بۉلینه دی.

اوچینچی ماده: هربیر عضو تبغیضدن تشقری انتقاد، پیشنهاد، انتخاب بۉلیش و افغانستان همبستگی حزبی نینگ هربیر مقامینی انتخاب قیلیشگه حقی بار دیر.

تۉرتینچی ماده: افغانستان همبستگی حزبیگه هربیر عضو عضویت حقینی آیلیک درآمدیدن اینگ آزی یوزدن بیرینی همده مادی و معنوی یاردم بېریشی لازم.

بېشینچی ماده: افغانستان همبستگی حزبی نینگ هربیر عضوی اۉلکه سېور و اېل سېور اۉلکه داشلرنی هرملیت، اېل ، قبیله منطقه، دین و مذهب گه تېگیشلی بولسه تعدادینی آرتیریش اوچون چقّریشی همده جامعه ده دموکراسی ارزش لریدن دفاع قیلیشیگه اینتیلیش لری.

آلتینچی ماده: افغانستان همبستگی حزبی دن هر بیر عضونینگ باش تارتیشی، عضو بۉلیش سینگری آزاد دیر.

یتینچی ماده: افغانستان همبستگی حزبی نینگ اصولیدن هربیر عضو تخطی قیلگن صورتده خبر، اوگیت، اخطار و تېگیشلی شورا تمانیدن پیشنهاد بۉلگن اساسده تعلیق مرحله لرنینگ اۉتکزگندن سۉنگ شورا تمانیدن تائید بۉلیب اخراج بۉلینه دی. همده تعلیق دوره سی اوچ آیدن آرتیق بۉلمسه.

کۉریب و بیلیب تخلف و خیانت قیلگن صورتده اعضالرنی افغانستان همبستگی حزبی عضولیگیدن بوشته دی.

بوشه لگن عضونی شکایتی افغانستان همبستگی حزبی تېکشیروچی و حقوق ادراه سی تمانیدن تحقیق آستیگه آلینه دی.

سکّیزینچی ماده: افغانستان همبستگی حزبی نینگ مالی منبع لری.

۱- حق‌العضویت لرنینگ یغیشی.
۲- حزب گزیته لری نینگ ساتوو.
۳- اعضا، هواخواه لر و اۉلکه میزنینگ ملی سوداگرلریدن اعانه یغووی.
۴- حزب نینگ انتفاعی موسسه لری درآمدلری.

ایکّینچی بۉلیم

تشکیللر

تۉقوزینچی ماده: تشکیللر نینگ باشلیغی و ارگانلری صلاحیت لریگه کوره قوییده گیچه ترتیبلنگن:

۱- عمومی کینگاشی
۲- بجروچی کینگاشی
۳- بجروچی کینگاش نینگ دایمی کمیته سی
۴- ولایتلیک کینگاشی
۵- شهرلیک کینگاشی
۶- ناحیه کینگاش لری
۷- تومنلیک کینگاش لری
۸- کوچی‌لر جرگه سی
۹- منطقه کینگاش‌لری
۱۰- مهاجرلر کینگاشی (ولایت جرگه‌لرنی معادلیده)

۱- عمومی کینگاشی: ارگان نینگ یوقاری باشلیغی بۉلیب کۉپچیلیک عضولر اشتراکی بیلن هرییل بیر مرته گینگاش آله دی. اوشبو گینگاش ده ولایتیلیک کینگاشلر و مهاجرلیک کینگاش لر (حاضر شرایطده) نینگ اعضالری حضور تاپه دی. عمومی کینگاشی اساسی مسله لرگه اېتیشیب همده اساس نامه و برنامه تعدیلی و توزه تیشی، اصلی سیاستلری، آرم تصویبی، حزب آتی (افغانستان همبستگی حزبی) و اجراییه گینگاش نینگ فعالیت لرنی کۉریش و نظارت اېتیشینی عهده سیگه آله دی.

عمومی کینگاش باشلیغی عین حالده اجرائیه باشلیغی هم بوله دی. باشلغ و ایکی اۉرین باسری بیر ییللیک کینگاش آرقه لی سیلنه دی. اوشبو شورا بیرییل ارسیده لازم بۉلگن صورتده آزمدتده ۴۳ کیشی اشتراکی بیلن لازم بۉلگنده اوندن آرتیقچه کیشی بۉلیب کینگاش دایر قیله دی. اوشبو شورا اعضالردن بیرینی اجراییه کمیته سی باشلیغینی تعین قیله دی.

۲- اجرائیه کینگاشینی دائمی کمیته سی: باشلیغی، ایکی اۉرین باسری و اجرائیه کینگاشی اعضالریدن سیلنگن ایکی کیشیدن ترکیب تاپیب، ایکی کینگاش اورته لریده برچه کونلیک وظیفه لر آلغه آلیب باریله دی. اجرائیه کینگاشیگه کوره اوشبو کمیته نی مسولی بار.

۳- ولایت لیک کینگاشی: ولایت و ولسوالی لرنینگ گرد تېگرگینی اوز ایچیگه آله دی و اولرگه تیگیشلی بوله دی.

۴- شهری کینگاش لری: شهر گیرد تیرگره گیده گی سیلنگن نماینده لر.

۵- ناحیه کینگاش لری: ناحیه ده گی سیلنگن نماینده لر.

۶- ولسوالیک کینگاش لری: ولسوالیک مرکزی و محلیک نماینده لرینی اۉز ایچیگه آلگن نماینده لر.

۷- محلیک کینگاش لری: قیشلاق لر نماینده لری.

عمومی کینگاش باشلیغی نینگ صلایحت لری:

۱- اجرائیه شورا نینگ اضطراری گینگاش لر اوچون چقیریش.
۲- اجرائیه شورانی کوپلرینی تائیدی بیلن افغانستان همبستگی حزبی نینگ مسووللرینی توظیف و وظیفه سیدن بۉشه تیشی.
۳- اجرائیه شورانی کوپ عضولرینی تائیدی بیلن سۉزچی تعیین قیلیشی. باشلیغ و اۉرین باسرنی یوقلیگیده اجرائیه شورا اعضالریدن بیرینی موقت باشلیغ حیثیده سیله نیشی.

عمومی کینگاش باشلیغی نینگ ایکّی یا اوچ کیشی نی آوازی بیلن و اۉرین باسرلرینی عضولر آوازی اساسیده وظیفه سیدن بۉشه تیشی ممکن بۉلیشی.

اون بیرینچی ماده: افغانستان همبستگی حزبی برچه مسله و تارتیشولرگه (بحث) تصمیم آلیشی بوتون سطح لرگه اۉشه کینگاشده کوپچیلیک رای لری اساسیده صورت تاپه دی.

اون ایگنچی ماده: عمومی کینگاش قوییده گی اورگان لرنی اۉز ایچیگه آله دی: اولر نینگ برچه لری ایکی گینگاش اۉرته سیده، عمومی کینگاشی اجرائیه کینگایشی تۉغریسیده دایمی کمیته سینی مسولیتی بار:

۱– تشکیل‌لر اداره سی
۲– فرهنگ اداره سی (ترقه تیش، تبلیغات ورزش، هنر)
۳– مالی اداره سی
۴– رابطه قوریش اداره سی
۵- خاتین قیزلر ایش اداره سی
۶– اجتماعی خذمتلر اداره سی
۷– قاچقینچیلر(مهاجرین) ایش اداره سی
۸– تېکشیروچی و حقوق اداره سی
۹– اۉرگتیش و یاشلر ایشی اداره سی
۱۰– اصناف ایش اداره سی

اۉزبېکچه بۉلیمی

تعداد مهمانان حاضر: 76 مهمان