افغانستان آپه-سینگیل‌لری حرکت‌لری اوچون کېینگ، بیرگه لیکده و فعال راق ارقه داشلیک نی ایسته یدی

سیلی غفار و مینا احدی نینگ کېینگ و اکتیب راق صورتده افغانستانده گی خاتین-قیزلرنی برابرلیک ایستشیدن ارقه داشلیک بیلدیریشی

راهپیمایی دادخواهانه برای خون فرخنده در کابل

27 یاشده گی فرخنده بیر هفته آلدین افغانستان پایتختی کابل شهریده متعصب و جاهل لرتمانیدن فجیعلی یوسینده اۉلتیریلدی. فرخنده نینگ قرآن کویدیریشگه عیبلب، اولر یرتگیچ وحشی حیوانلر کبی اونینگ اۉلدیریب، گوده سیگه اۉت بیردی.

افغانستان ده گی اوشوب فاجعلی حادثه ده کیشیلر عکس‌العملی مونچه هم کوچلی و بیرلیکده اېدی کیم، افغانستان دولتی نیچه کیشینی توتیب، و نیچته پلیس نینگ وظیقه سیدن بۉشه تیشگه مجبور بۉلدی. آلدین دولت مقامت لریدن اینگ آزی تۉرت کیشی اوشبو جنایت دن ارقه داشلیک بیلدیرگن ایدی. اوشبو وحشتلی حرکت خاتین-قیزلرگه قرشی نیچته اسلام حزب باشلیغ لری تمانیدن کیشی لرنینگ قۉرقیتیش اوچون اساسلنگن دېب، ایریم کیشیلر نینگ نظری بۉلگن.

اعتراض قیلیش، یلغوز کوچه لرگه دوام تاپمه ی، بلکیم کیشیلر ارسیده رسانه لر و اجتماعی شبکه لرده اوشبو توغریده قیزیق تارتیشووده بۉلگن دیر. فرخنده دن ارقه داشلیک بیلدیریشده ترانه لر توزتگن. کیشیلر بیز برچه میز فرخنده میز دېب کوچلی و کیېنگ کۉلمده اعلام اېته دی. اوشبو فاجعه ده عیب لنگن کیشیلر نینگ جزالشنی ایسته یدی همده اوشبو جنایت اصلی عامللر ارقه سیده بۉلگن مقامده گی کیشیلرنی مقامدن بۉشه تیشنی ایسته گنلر.

کابلده گی مینگلرچه نمایشچیلر نینگ کوچلی نمایش حرکتی، افغانستان ده اۉسیب و ترقلگن دیر. خاتین-قیزلر نینگ اېرکک لر بیلن برابرلیگیدن دفاع قیلیش حرکتی و افغانستانده اوغری حکومت یاکی وحشت حکومتیگه قرشی مدرن و مترقی حرکت!

بیز دنیا بۉییچه خاتین-قیزلر حق-حقوقیدن ارقه داشلیک قیله دیگن برچه سازمان لر و برچه آلغه بارگن، سکولار و اېلسېور سازمانلرگه اېشیتتیره میز کیم: اوشبو تصویرلر افغانستان جامعه سی نینگ رسمی دیر، معمولگه کۉره خلق ارا رسانه لری تمانیدن کۉرسه تیله دیگن تصویرلر افغانستان جامعه سی اېمس، افغانستان اینگ ارتجاعی لیک و جنایتچی طالبلیک و تنظیم موسوم گروه لری سلطه سی آستیده دیر. برچه لری امریکا و غربگه مینگلرچه رشته بیلن باغلیق بۉلیب، کیشیلر اینیقسه خاتین-قیزلرنی زنجیرگه باغلب قۉیگن. بیراق افغانستان نینگ برچه کیشیلری دنیا نینگ برچه جایلری کبی انسانلیک حق-حقوقی و آسایشته لیکنی ایسته یدیلر. نهادلر و مترقی شخصیتلر و مردم دار کیشیلر قومی و خاتین قیزلریگه بۉلگن خشونت گه قرشی مبارزه قیله دی.

حاضر ایسه افغانستان تمانگه اعتبار قره تیلیب، افغانستان کیشیلری و مبارزه چی خاتین-قیزلرنی کوپینچه لر تحسین قیلیب دیلر. فعال و مترقی سازمانلردن اوشبو اعتراض لردن ارقه داشلیک بیلدیرشنی کوته میز. امکانی باریچه فرخنده نینگ داد خواهلیگیگه یاردم بېرسین. بنیاد گرا لر باسقینچیده بۉلگن اۉلکه نینگ خاتین-قیزلر سېسینی دنیاگه اېشیتتیرسین. اوشبو اۉلکه نینگ شجاعلی خاتین-قیزلر مبارزه سیدن فعال شکلده دفاع قیلسین.

سیلی غفار
مینا احدی
۳۰ مارچ ۲۰۱۵

کابلده فرخنده دن دفاع قیلماق اوچون همبستگی حزبی نینگ دادخواهیلک اعتراضی
۳ حمل ۱۳۹۴: کابلده فرخنده دن دفاع قیلماق اوچون همبستگی حزبی نینگ دادخواهیلک اعتراضی

راهپیمایی دادخواهانه برای خون فرخنده در جلال‌آباد
۱۵ حمل ۱۳۹۴: جلال‌آبادگه فرخنده دن دفاع قیلماق اوچون همبستگی حزبی نینگ دادخواهیلک اعتراضی

اۉزبېکچه بۉلیمی

تعداد مهمانان حاضر: 249 مهمان